Hôm nay 23/11/2017, Tại trường mầm non Khám Lạng, đã diến ra Hội nghị chuyên môn cụm số 4 lần 1 năm học 2017-2018